فروش کوادکوپتر های آماتور و حرفه ای

فروشگاه تکنوکوپتر - کیت آموزشی هواپیمای مدل

کوادکوپتر یکی از انواع وسایل پرنده بدون سرنشین است. کواد کوپترها زیر مجموعه دسته مالتی روتورها هستند که به دلیل کمک گرفتن از چهار پره برای نیروی پیشرانش، به عنوان کواد (چهار) کوپتر نامیده می‌شوند.