محصولات DJI
محصولات کمپانی DJI
محصولات کمپانی DJI در بخش کوادکوپتر حرفه ای به صورت مختصر با مشخصات فنی برای شما عزیزان با قیمت تقریبی یک ماه به نمایش گذاشتیم ، اما در این مبحث به صورت ویژه شما را توسط لینک تکنوکوپتر مستقیما به بروشور محصولات راهنمایی میکنیم .
در زیر شما رابه لیست محصولات جلب مینماییم تا شاید کمکی کرده باشیم تا شما بتوانید آنچه نیاز شماست را تهیه نمایید.
مشتریان گرامی در نظر داشته باشید صفحات مربوط به بروشور محصولات کمی سنگین میباشد لطف در لود شدن آنها شکیبا باشید.

محصولات
1 .  ماویک
2 .  فانتوم 4
3 .  فانتوم 3 Professional
4 .  فانتوم 3 Advanced
5 . 
فانتوم 3 Standard
6 .  فانتوم 3 با دوربین  4K

کوادکوپتر یکی از انواع وسایل پرنده بدون سرنشین است. کواد کوپترها زیر مجموعه دسته مالتی روتورها هستند که به دلیل کمک گرفتن از چهار پره برای نیروی پیشرانش، به عنوان کواد (چهار) کوپتر نامیده می‌شوند.