دوربین های FPV
دوربین های FPV
استفاده از دوربین های FPV در تمامی محصولات الکترونیکی در رده ربات ها و غیره متداول می باشد به طوریکه در حال حاضر در مسابقات پرواز از سیستم FPV  برای کنترل ربات های پرنده استفاده میشود .
این سیستم الکترونیکی در باند 2.4 کار میکند که سیستم ارسال تصویر در مسافت های کوتاه برای ربات های پرنده امکان پذیر میشود البته این سیستم نواقصی هم دارد . !!! چرا ؟
چون برد این نوع دوربین ها نسبت به گیرنده خیلی کم میباشد و یا اگر برد مسافت آن بیشتر شود سنگین تر و گرانتر است .
اما این سیستم یعنی ارسال تصویر هم زمان هم در باند فرکانسی 5.8 و 2.4 کار مینماید و هم در باند 900Mhz که این در انواع دیگر و حرفه ای ربات های پرنده استفاده میشود لذا میتوان بدون نیاز به تغییر مدل FPV برد مسافتی را افزایش داد این امکان پذیر است ولی فقط در مسابقات چرا که یک محدوده از حرکت برای این مشخص میشود با تغییر مکانیسم FPV شما میتوانید برد موثر آن را از 300 متر به ابعاد حرکتی در مسابقات تغییر بدهید بدون این که مدل  FPV را تغییر دهید این امکانپذیر است .

کوادکوپتر یکی از انواع وسایل پرنده بدون سرنشین است. کواد کوپترها زیر مجموعه دسته مالتی روتورها هستند که به دلیل کمک گرفتن از چهار پره برای نیروی پیشرانش، به عنوان کواد (چهار) کوپتر نامیده می‌شوند.