عضویت در کانال تلگرام
فروشگاه تکنوکوپتر از شما دعوت مینماید به کانال تلگرام این فروشگاه وارد شوید.

لطفا با عضویت در کانال تلگرام تکنوکوپتر از محصولات این فروشگاه اطلاع کسب نمایید

کوادکوپتر یکی از انواع وسایل پرنده بدون سرنشین است. کواد کوپترها زیر مجموعه دسته مالتی روتورها هستند که به دلیل کمک گرفتن از چهار پره برای نیروی پیشرانش، به عنوان کواد (چهار) کوپتر نامیده می‌شوند.