بازدید دوره ای کوادکوپتر حرفه ای
بازدید دوره ای کوادکوپتر های حرفه ای
معمولا پس از هر پرواز نیاز است که کوادکوپتر بازدید و بررسی شود که به صورت ظاهری دارای مشکلات فنی نباشد .
به طور مثال ممکن است در طی پرواز مقداری سنگ ریزه و یا برگ درخت یا غیره وارد قسمت باز موتور شود که این توسط خود شما امکانپذیر است تا اگر موارد ظاهری دارای مشکلات است مشکل در ملخ و یا در پایه و یا بازو بسته شدن صحیح پایه و موارد دیگر بایستی بررسی شود موارد مهم در بخش مکانیکی کوادکوپتر است که از همه مهم تر است بایستی موتور و اطراف موتور با گرفته شود تا اگر رره ای درون آن قرار گرفته از آن خارج شود .
اما بازدید از همه ی قسمت ها و بررسی کل کوادکوپتر نیاز به باز کردن دستگاه دارد که پس از چند بار پرواز مورد نیاز است که این سرویس ها انجام شود چرا که در صورت عدم نگهداری و بازدید به موقع پرواز بعدی دچار مشکل شود و هزینه سنگینی را متحمل نماید .
نگهداری ها و بازدید های به موقع که خود شخص میتواند انجام دهد به شرح زیر است.
1 . بررسی ملخ و تنظیمات قفل بر روی موتور ( در مدل های مختلف متفاوت است )
2 . بررسی وجود گرد و خاک درون موتور کواد کوپتر
3 . بررسی عدم ترک یا شکستگی در بدنه کوادکوپتر
4 . عدم خرابی باطری بررسی شارژ باطری در زمان های مشخص شده از طرف کمپانی
5 .

کوادکوپتر یکی از انواع وسایل پرنده بدون سرنشین است. کواد کوپترها زیر مجموعه دسته مالتی روتورها هستند که به دلیل کمک گرفتن از چهار پره برای نیروی پیشرانش، به عنوان کواد (چهار) کوپتر نامیده می‌شوند.